MENU

メニュー

Whisky base
Whisky base
ウイスキー ベース
ウイスキー ベース
ALL ¥900
ウイスキー・フロート 
1.5hours(3)
ウイスキー・フロート 
(ウイスキー+ミネラルウォーター)